Ūdens filtrēšanas iekārtas un tehnoloģiskie risinājumi – WATEX SIA

Projekts bija aizraujošs, jo lielam un daļēji strukturētam informācijas apjomam bija jārod jaunas mājas – gan jaunā atsvaidzinātā vizuālā veidolā, gan sistematizētā struktūrā. Paralēli šim projektam tika radītas divas citas mājas lapas, viena Igaunijas tirgum, bet otra – Eiropas mēroga tirgum. Uzņēmuma interneta tirdzniecības platformā tika veikti vizuāli uzlabojumi, kas ietvēra dizaina elementu (pamatā dažādu ikonu) izstrādi, un produktiem tika pievienots datu marķējums. Tāpat e-veikala produktu katalogi tika integrēti lielākajos Latvijas preču cenu salīdzināšanas portālos salidzini.lv, kurpirkt.lv un gudriem.lv.

E-veikala funkcionalitātes un lietojamības uzlabošanai, ar mērķi taupīt darbinieku resursus un informācijas aprites ātrumu ar tirdzniecības platformu, tika radīta atsevišķa lokāla preču un cenu pārvaldības sistēmas MS Excel vidē (uzņēmuma vadības vēlme saglabāt ierasto darba vidi), kas atjaunoja preču un komponenšu cenas automātiski, vadoties pēc aktuālā apstiprinātā cenrāža.

Uzņēmuma mājas lapās ir iespējamas vizuālas un saturiskas izmaiņas.

Mājas lapa sagatavota 2016. gadā